Semináře Hradubicko

Účetní a daňová terminologie v angličtině

Seriál na téma „Účetní a daňové doklady v angličtině" = seriál účetních a daňových dokladů, dohod a jednoduchých smluv mezi vaší účetní jednotkou a zahraničním obchodním partnerem".

Reagujeme tak na okolnost, že my sice vůči našim kontrolním orgánům musíme mít veškerou dokumentaci - účetní i daňové doklady v českém jazyce, avšak náš obchodní partner nám pravděpodobně nebude tolerovat fakturu vystavenou v češtině. Kromě vystavování daňových dokladů může jít o mnoho obdobných situací s dopadem na účtárnu - reklamace zboží s vazbou na dobropisy, zápočty vzájemných pohledávek se zahraničním partnerem, slevy z titulu dosažení obratu atd. Vzhledem k dominanci angličtiny nebudeme dělat výjimku a budeme seriál vést právě v tomto nejrozšířenějším světovém jazyce.

Ne vždy jsou překlady slovních spojení jako například „povinnost přiznat daň přechází na příjemce zdanitelného plnění" úplně snadné. A těmto věcem, které mají jednoznačně vliv na správné uplatnění daní (zejména DPH) a správného vedení účetnictví se budeme věnovat.

Autor: Ing. Vladimír Zdražil, dlouholetý lektor KDP ČR v oblasti účetní a daňové terminologie v angličtině, NOVATIS s.r.o.

 

YouTube kanál: https://www.youtube.com/channel/UCa96TT9TtO-x-c0Parqfbqw