Semináře Hradubicko

Řešení k otázce č. 315

Plátce DPH přijal plnění v základní sazbě daně z přidané hodnoty od jiného tuzemského plátce. Při kontrole faktury a přílohy 3 ZDPH zjistil, že namísto základní sazby mělo být zboží fakturováno v sazbě první snížené. Protistrana /osoba uskutečňující plnění/ ovšem o přepracování faktury nechce ani slyšet a již dokonce přiznala a odvedla daň v sazbě základní na svém výstupu. Osoba přijímající plnění si nárok na odpočet v chybně uvedené základní sazbě …

a/ může uznat za předpokladu, že osoba uskutečňující plnění daň přizná a odvede v nesprávné základní sazbě

b/ může uznat za předpokladu, že osoba uskutečňující plnění není nespolehlivým plátcem

c/ nesmí uznat a může si nárokovat pouze v první snížené sazbě bez ohledu na údaje na přijatém daňovém dokladu

Správná odpověď:-c/ S ohledem na znění paragrafu 73 není možné si nárokovat vyšší odpočet než umožňuje zákon. Pokud je fakturováno chybně v základní sazbě, tak musí být uplatněn odpočet pouze v souladu se zákonem – tj. dle zákonné úpravy a nikoli dle údajů na faktuře.

Řešení k otázce č. 314

Zemědělský podnik se zaměřením na pěstování jablek každému zaměstnanci v měsíci září nabídne bezúplatně deset beden čerstvě sklizených jablek. Jak by se mělo daňově postupovat u zaměstnance?

a/ jde o příjem, který není předmětem daně a na straně zaměstnavatele

b/ jde o příjem osvobozený dle paragrafu 4 ZDP

c/ jde o zdanitelný příjem dle paragrafu 6

Správná odpověď:-c/ Darovaná jablka musí být řádně oceněna a naturální plnění musí být přepočteno do Kč s tím, že o něj bude upraven vyměřovací základ zaměstnanců včetně důsledků do sociálního a zdravotního pojištění.