Semináře Hradubicko

Chcete rozdělit příjmy na spolupracující manželku? Stropu u paušálů se nevyhnete

Někteří podnikatelé se domnívají, že zastropení u výdajových paušálů lze obejít rozdělením příjmů na spolupracující manželku či manžela. Není tomu tak. Platí totiž, že strop pro paušální výdaje se posuzuje ještě před rozdělením výdajů mezi členy domácnosti. Pokud byste toto pravidlo porušili, finanční úřad by vám nejen doměřil daň, ale hrozilo by i penále a úrok z prodlení.