Semináře Hradubicko

Informační a zábavní portál pro účetní a daňové poradce, auditory a podnikatele

Žádost o odběr aktualit

Aktuality

Kouření v restauracích zakázáno nebude - Zákon dnes sněmovnou neprošel

V Poslanecké sněmovně se dnes projednával protikuřácký zákon. K překvapení mnohých sněmovnou neprošel. Tzv. protikuřácký zákon měl zcela zakázat kouření ve vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb.

Zdroj: www.podnikatel.cz

MF k evidenci tržeb spustí kampaň a účtenkovou loterii

Ministerstvo financí plánuje příští rok spustit v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb účtenkovou loterii. Od letošního června chce ministerstvo zahájit mediální kampaň za více než 28 milionů korun, která by elektronickou evidenci tržeb měla podpořit. Uvedli to dnes zástupci ministerstva na tiskové konferenci. Elektronická evidence tržeb začne fungovat od 1. prosince.

Zdroj: www.ceskenoviny.cz

Tisíce podnikatelů dostaly pokutu 2000 Kč, neučinily totiž podání elektronicky

Zatímco v roce 2015 udělily úřady pokutu za nedodržení elektronické formy podání v několika stovkách případů, letos se počet sankcí zvýšil o jeden řád.

Zdroj: www.podnikatel.cz

Živnosti vázané se rozšířily - Ve Sbírce zákonů vyšla novela zákona

Ve Sbírce zákonů vyšlo nařízení vlády, které zpřesňuje obsahové náplně živností. Mění se zásadně zákon?

Zdroj: www.podnikatel.cz

Inventarizace

Aktualizováno dle novely zákona o účetnictví platné od 1.1.2016.

Zdroj: www.uctovani.net

Záznam z tiskové konference "Novinky z informační kampaně a příprav elektronické evidence tržeb"

Ministerstvo financí zveřejňuje záznam z tiskové konference "Novinky z informační kampaně a příprav elektronické evidence tržeb," která se uskutečnila dne 24. května 2016.

Zdroj: www.mfcr.cz

Informace GFŘ k neúčinnosti elektronické formy podání podle § 101a odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění od 1. 5. 2016

Tento materiál se zaměřuje na neúčinnost podání pro účely daně z přidané hodnoty dle § 101a zákona o DPH.

Zdroj: www.financnisprava.cz

Finanční zpravodaj číslo 6/2016
- Sdělení k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
- Pokyn č. GFŘ-D-26 ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu
- Sdělení o vyhlášení dohody o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv
- Sdělení k některým ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a vyhlášky č. 502/2002 Sb., po novelách účinných dnem 1. ledna 2016
Zdroj: www.mfcr.cz

Soutěž

Vědomostní soutěž
"Mistr účetní a daňové magie"

CENY

KVÍZ

aktuální kvízová otázka

ARCHIV

přehled otázek a správných odpovědí

PRAVIDLA

pravidla soutěže a vše podstatné, co byste měli vědět

 
 

AKTUÁLNÍ INFORMACE

VÝHERCE SOUTĚŽE "MISTR ÚČETNÍ A DAŇOVÉ MAGIE" ZA 19. SOUTĚŽNÍ TÝDEN ROKU 2016

Výherce = Hanka

 

VÝHERCE SOUTĚŽE "MISTR ÚČETNÍ A DAŇOVÉ MAGIE" ZA 18. SOUTĚŽNÍ TÝDEN ROKU 2016

Výherce = Karla

 

VÝHERCE SOUTĚŽE "MISTR ÚČETNÍ A DAŇOVÉ MAGIE" ZA 17. SOUTĚŽNÍ TÝDEN ROKU 2016

Výherce = Pavel

 

VÝHERCE SOUTĚŽE "MISTR ÚČETNÍ A DAŇOVÉ MAGIE" ZA 16. SOUTĚŽNÍ TÝDEN ROKU 2016

Výherce = Kamila

 

 

Výhercům blahopřejeme! Všichni výherci byli mailem kontaktováni za účelem převzetí ceny.

Vzdělávání

Účetní a daňová terminologie v angličtině

Seriál na téma „Účetní a daňové doklady v angličtině" = seriál účetních a daňových dokladů, dohod a jednoduchých smluv mezi vaší účetní jednotkou a zahraničním obchodním partnerem.

 

Nejbližší semináře

EET se blíží ........ a můj kolega Vladimír Zdražil se seberealizuje i jinak, než "jen" přednáškovou činností

 

26.5.2016 Zatřiďování majetku a služeb pohledem daní a účetnictví v praxi roku 2016, HRADEC KRÁLOVÉ

 

30.5.2016 Účetní a daňové aktuality - Změny v účetních a daňových zákonech od 1.1.2016 a v průběhu prvního pololetí 2016, HRADEC KRÁLOVÉ

 

31.5.2016 Nové povinnosti poplatníků - Praktická problematika kontrolního hlášení + novinka v podobě EET, HRADEC KRÁLOVÉ

 

7.6.2016 ELEKTRONICKÁ evidence tržeb od A - Z prakticky pro stravovací a ubytovací služby + praktické zkušenosti s kontrolním hlášením, PARDUBICE

 

13.6.2016 NOVÝ ZÁKON O REGISTRU SMLUV - účinný od 1.7.2016 - velké povinnosti pro veřejnou správu, PARDUBICE

 

14.6.2016 ZMĚNY CELNÍCH PŘEDPISŮ K 1.5.2016 a jejich aplikace v zahraničním obchodu včetně změn v INTRASTAT CZ, PARDUBICE

 

15.6.2016 Třístranné a vícestranné obchody a složitější obchody z pohledu uplatnění celních předpisů a DPH v praxi 2016, HRADEC KRÁLOVÉ

 

16.6.2016 Dodací doložky INCOTERMS 2010 v praxi roku 2016, HRADEC KRÁLOVÉ

 

16.6.2016 Daň z příjmů ze závislé činnosti - KOMPLEXNÍ POHLED NA PŘÍKLADECH, PARDUBICE

 

17.6.2016 Zákoník práce - jeho uplatňování v personální a mzdové praxi ve světle novel 2016 - konzultační seminář před dovolenými, PARDUBICE

 

20.6.2016 Změny v účetních a daňových zákonech od 1.1.2016 a v průběhu 1.pololetí 2016, PARDUBICE

 

22.6.2016 Vedení mzdové agendy - komplikované mzdové výpočty v praxi roku 2016, HRADEC KRÁLOVÉ

 

23.6.2016 Mzdová účtárna v praxi, PARDUBICE