Semináře Hradubicko

Informační a zábavní portál pro účetní a daňové poradce, auditory a podnikatele

Žádost o odběr aktualit

Aktuality

Prezident republiky dnes podepsal 12 zákonů

- a to včetně novely zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí a prázdninovou novelu zákona o DPH

Čeho se týká novela zákona o DPH?
- Nová úprava daňového dokladu při vývozu dle § 33a
- Změní se sankce vztahující se ke kontrolnímu hlášení
- Další novela se chystá k 1.9.2016 - mělo by dojít k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti
Čeho se týká novela daně z nemovitých věcí?
- Od 1.11.2016 dochází k zásadní změně = daň z nemovitých bude věcí přiznávat a platit kupující
- Novela od 1.11.2016 zruší stávající institut ručení
- Změna se dotkne základu daně = Poplatníkům se bude moci zvýšit daň i přesto, že sazba bude i po účinnosti novely stále ve výši 4 % ze základu daně. Nabývací hodnotou je buď kupní cena a nebo tzv. srovnávací daňová hodnota - tou je nyní buď 75 % ceny dle znaleckého posudku nebo 75 % ceny zjištěné ceny dle metodiky finančního úřadu (do výpočtu daně z nabytí nemovitých věcí se dosud používala vždy ta vyšší z těchto hodnot). Připravovaná novela ale zavede srovnávací daňovou hodnotou ve výši 100 % obou cen.

Zdroj: www.hrad.cz

Spropitné a EET? Vše se bude odvíjet od toho, kdo si dýško bere

Bude spropitné podléhat EET? Záleží na tom, zda si spropitné bere provozovatel nebo si jej rozdělují zaměstnanci.

Zdroj: www.podnikatel.cz

Daňový balíček – více peněz rodinám i změny v DPH

Pokud změny v daňových zákonech projdou legislativním procesem, můžeme od roku 2017 očekávat novinky v oblasti daně z příjmů i DPH. Dojít by mělo k dalšímu zvýšení daňového zvýhodnění na dítě i třeba k rozšíření přenesení daňové povinnosti.

Zdroj: www.portal.pohoda.cz

Neplacené volno a dohoda o neplaceném volnu

Poskytnout neplacené volno musí zaměstnavatel buď z důvodů daných zákonem, nebo na základě dohody se zaměstnancem. V jakých případech mají zaměstnanci nárok na poskytnutí neplaceného volna a kdo za ně v této době platí zdravotní pojištění?

Zdroj: www.portal.pohoda.cz

Poradna: co musí zaměstnavatel udělat, když začnou vedra

V letních vedrech musejí zaměstnavatelé podle právních předpisů splnit několik povinností, aby pracoviště bylo pro lidi bezpečné a neohrožovalo jejich zdraví. Na co má tedy zaměstnanec nárok a co naopak musí dodržovat?

Zdroj: www.idnes.cz

Kontrolní hlášení k DPH jsou stále plná chyb - Známe ty nejčastější

V kontrolním hlášení se stále objevuje celá řada nedostatků. Které jsou ty nejčastější? Plátci DPH, poučte se a vyvarujte se tak případným sankcím.

Zdroj: www.podnikatel.cz

Vyhýbání se daňovým povinnostem: nová pravidla přijata

Rada pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) dne 12. července 2016 přijala směrnici proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) jejímž cílem je zamezit praktikám, které velké společnosti běžně používají ke snížení své daňové povinnosti. Členské státy mají na provedení směrnice do svých vnitrostátních právních předpisů čas do 31. prosince 2018, s výjimkou pravidel zdanění při odchodu, které mají provést do 31. prosince 2019.

Zdroj: www.kdpcr.cz

Přerušení samostatné výdělečné činnosti oznamte pojišťovně, budete ve výhodě

Informovat svou pojišťovnu o přerušení SVČ není povinnost, ale přináší to mnohé výhody. Proč si raději cestu do pojišťovny udělat?

Zdroj: www.podnikatel.cz

Soutěž

Vědomostní soutěž
"Mistr účetní a daňové magie"

CENY

KVÍZ

aktuální kvízová otázka

ARCHIV

přehled otázek a správných odpovědí

PRAVIDLA

pravidla soutěže a vše podstatné, co byste měli vědět

 
 

AKTUÁLNÍ INFORMACE

EET se blíží ........ a můj kolega Vladimír Zdražil se seberealizuje i jinak, než "jen" přednáškovou činností

Vzdělávání

Účetní a daňová terminologie v angličtině

Seriál na téma „Účetní a daňové doklady v angličtině" = seriál účetních a daňových dokladů, dohod a jednoduchých smluv mezi vaší účetní jednotkou a zahraničním obchodním partnerem.

 

Nejbližší semináře

29.8.2016 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ V PŘÍKLADECH - komplexní výklad, PARDUBICE

 

30.8.2016 DPH po novelách v roce 2016 ve vazbě na předpisy EU a změny pro rok 2017, HRADEC KRÁLOVÉ

 

30.8.2016 Elektronická evidence tržeb od A do Z pro podnikatele /fyzické i právnické osoby/, zkušenosti s KH, PARDUBICE

 

31.8. - 1.9.2016 Účetnictví v praxi roku 2016 v kostce - dvoudenní kurz, HRADEC KRÁLOVÉ

 

31.8.2016 NOVÝ ZÁKON O REGISTRU SMLUV od 1.7.2016 doplněný o smluvní právo v návaznosti na něj, povinnost pro VS, PARDUBICE

 

5.9.2016 Elektronická evidence tržeb v praxi pro podnikatele, potenciální plátce DPH a plátce DPH, PARDUBICE

 

6.,7.,8.,12.,13. září .2016 Intenzivní 5denní kurz základů účetnictví podnikatelů, PARDUBICE 

 

9.9.2016 Nový zákon o zadávání veřejných zakázek, PARDUBICE

 

12.9.2016 Elektronická evidence tržeb - EET, LIBEREC

 

13.9.2016 Elektronická evidence tržeb - EET, HRADEC KRÁLOVÉ

 

14.9.2016 Majetek a jeho odpisy z daňového a účetního pohledu, PARDUBICE

 

14.9.2016 Zákon o DPH pro začátečníky - v praxi roku 2016, HRADEC KRÁLOVÉ

 

15.9.2016 Nový celní zákon ČR - INTRASTAT CZ - dodací podmínky INCOTERMS CZ, PARDUBICE

 

16.9.2016 Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot v praxi roku 2016, HRADEC KRÁLOVÉ

 

16.9.2016 Zákoník práce pro podnikatele a personalisty v kostce - aktuální stav, PARDUBICE

 

19.9.2016 EET - Jak se připravit na evidenci tržeb - s Ing. Martinem Šabo, MFČR, spolutvůrce zákona, PARDUBICE

 

20.9.2016 Majetek a jeho odpisy z daňového a účetního pohledu, PARDUBICE

 

21.9.2016 NOVÝ ZÁKON O REGISTRU SMLUV včetně návaznosti na smluvní právo - kupní smlouva, smlouva o dílo, nájem, PARDUBICE

 

22.9.2016 Chemická legislativa pro každého v praxi podnikatelů i neziskových organizací, PARDUBICE